Informacja o administratorze danych

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  firma ARIEL GRABOWSKI , prowadząca działalność pod adresem: ul. Armii Ludowej 15/17, 44-121 Gliwice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP):5482511976, o nadanym numerze REGON:360377220,
  Działalność wpisana do CEIDG.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowych, przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
FORMULARZ MODYFIKACJI DANYCH

*

*

* – pola obowiązkowe